PRIHLÁSIŤ
REGISTROVAŤ
Zabudnuté heslo 
Topánky pre život.
 


Registračné podmienky

Domov› Registračné podmienky


Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov

Spoločnosť OBUTEX spol. s r.o. s.r.o. so sídlom ulica Kvetna 3/355, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 533/R, IČO: 30 997 771 (ďalej len „Obutex“), spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

Spracovanie Vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Obutex sa riadi slovenským zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov) a v prípade potreby zákonom o elektronických komunikáciách (zákon č. 351/2011 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov zohráva v spoločnosti Obutex dôležitú úlohu. Nižšie uvádzame naše zásady na ochranu Vašich osobných údajov. Zásady ochrany súkromia v spoločnosti Obutex Spoločnosť Obutex rešpektuje Vaše súkromie. Naša spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje len v potrebnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracovávame len s Vašim súhlasom, napr. aby sme podporili a posilnili náš obchodný vzťah, s cieľom poskytnúť Vám informácie o našich výrobkoch, službách a spoločnosti alebo umožniť vám stať sa účastníkom výherných hier.

V súlade so zákonnými požiadavkami postupujeme osobné údaje iba spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi, len pokiaľ to umožňuje zákon alebo na to bol poskytnutý Váš súhlas, a to pod podmienkou, že sa zaviazali dodržiavať naše zmluvné záväzky a podporovať naše zásady ochrany osobných údajov. Preto poskytovatelia služieb konajúci v mene spoločnosti Obutex ako sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať právne predpisy na ochranu osobných údajov.Obutex.com

Pomoc zákazníkom

Môj účet

OBUTEX spol. s r.oTopánky pre život.
©easyWEB s.r.o. 2015